Hem

Kuratorer

 

Ann-Christine Larsson är aukt.socionom/leg.psykoterapeut och arbetar med kognitiv och beteendeinriktad samtalsbehandling .

Kognitiv psykoterapi är idag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem såsom depression, ångesttillstånd, stressrelaterade besvär, sömnbesvär, kriser m.m. Vidare arbetar Ann-Christine bl.a. med psykosocialt stöd, samarbetar med övriga vårdgrannar exempelvis när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering o.s.v.

 

Kaj Nyström är socionom och har en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktningen kognitiv beteendeterapi – KBT. På mottagningarna arbetar han med de vanligen förekommande problemen såsom ångest, stress, depression etc.

På torsdagar, varannan jämn vecka, föreläser Kaj om ångest och depression. För mer information om detta ring: 0270-15420 eller hör med oss i receptionen.