Hem

Diabetessköterska

Välkommen till diabetesmottagningen på Oxtorgets Hälsocentral.

Vår diabetessköterska, Yvonne Johansson, ger dig information och rådgivning om din sjukdom. Hon utför även förskrivning av diabeteshjälpmedel.

I samband med dina besök hos läkare eller diabetessköterska kommer undersökningar och prover att regelbundet följas upp.                            

När du behöver diabeteshjälpmedel ringer du hälsocentralen på telefon 0270-15420 eller beställer via Mina vårdkontakter.

Du kan även boka telefontid till diabetessköterskan på ovanstående telefonnummer enligt ovan.

Ökad kunskap ger dig möjlighet att själv kontrollera din diabetes och livssituation!