Hem

Om oss

Bakgrund
Oxtorgets hälsocentral hette tidigare Per Ahlströms familjeläkarmottagning och har funnits sedan 1994 i Söderhamn. Hälsocentralens patientunderlag har växt kraftigt i storlek sedan hälsovalets införande den 1/1 2010. Mot bakgrund av detta bestämde sig Per Ahlström för att öpnna ytterligare en hälsocentral i Söderhamn eftersom man på Oxtorget haft svårt att lokalmässigt och kapacitetsmässigt ta emot alla personer som vill lista sig där. Inom ramen för Hälsovalet så får inte någon hälsocentral säga nej till patienter som vill lista sig där. Genom att öppna ytterligare en hälsocentral ges möjligheter till att kunna ta emot ett större patientunderlag och ge en bättre service samt naturligtvis bättre möjligheter att på lång sikt utveckla verksamheten.
Sedan dess har rekryterings-och planeringsaktiviteter pågått och 1 november 2011 öppnar det en ny hälsocentral i central Söderhamn; Söderhamnsfjärdens hälsocentral.

Kunniga medarbetare
Du kommer att efter tag hos oss att känna igen dina läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, läkarsekreterare, kurator och sjukgymnaster och det tycker vi är av allra högsta värde för dig och oss så att vi bättre ska kunna möta dina behov.

Vi erbjuder
Navet i vår verksamhet är naturligtvis familjeläkeriet och det är de som leder den medicinska utvecklingen i verksamheten men lika viktiga delar är  våra läkarsekreterare som möter dig i receptionen, våra distrikssköterskor och sjuksköterskor som kan bistå dig med hjälp vid olika typer av åkommor på drop-in mottagningen, provtagning, vaccinationer, hälsosamtal, diabetes och astma/KOL samt mycket mer.

Söderhamnsfjärden är vår systercentral
På Söderhamnsfjärdens hälsocentral kommer vi även att erbjuda sjukgymnastik åt alla våra patienter. Oxtorgets och Söderhamnsfjärdens hälsocentraler har en gemensam ledning och alla delägarna finns i verksamheterna.

Mot topplistan
Tillsammans har vi bestämt oss för att satsa de närmaste 10 åren på att Oxtorgets och Söderhamnsfjärdens hälsocentraler ska bli bland de tio bästa i riket vad avser patientnöjdhet och vara föredömen i sin kommunikation och sitt förebyggande hälsoarbete.

Robert Hill. Foto: Pontus Orre

Välkommen att starta den resan tillsammans med oss!

Robert Hill
Verksamhetschef