Hem

Högkostnadsskydd

Det ska inte vara dyrt att vara sjuk. Därför finns det ett så kallat högkostnadsskydd som gör att du aldrig behöver betala mer än 1100:- under ett år.

Gör så här

Vid varje besök ber du personalen att notera de avgifter du betalar i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen. Du kan även spara alla kvitton på de avgifter du betalat och visa upp dem på en vårdmottagning när du närmar dig högkostnadsbeloppet, 1100 kronor.

Frikort

När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1100 kronor i patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket. Exempel; Du går på ett första läkarbesök den 1 januari 2012 och söker vård fler gånger så att du i maj når upp i högkostnadsbeloppet 1100 kronor. Du får då ett frikort som innebär kostnadsfri vård till och med 31 december 2012. Frikortet gäller över hela landet.

Vad täcker högkostnadsskyddet/frikortet?

Skyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får så kallad sjukvårdande behandling, det vill säga vård som ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller psykolog.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • de avgifter du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus

  • vaccinationer

  • annan förebyggande vård, till exempel mammografikontroll

  • din kostnad för ett uteblivet besök

  • kostnader för intyg

  • kostnader för journalkopia.

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som är under 20 år har fri sjukvård.

Om du tappat frikortet

Spara högkostnadskortet eller dina kvitton även sedan du fått frikortet. Då är det enkelt att få ett nytt om du tappar bort frikortet. Tala med personalen där du får vård.

Tandvård

Inom tandvården gäller högkostnadsskydd inte för vanliga tandvårdskontroller eller behandlingar, men däremot om du behöver viss tandvård som en del av en medicinsk behandling. I så fall behöver du en remiss från din läkare. Högkostnadsskyddet gäller också för dig som är äldre och har ett stort vårdbehov. Då måste du få ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Det kan till exempel skrivas av en föreståndare vid sjukhemmet eller gruppbostaden, biståndsbedömare i kommunen, distriktssköterska eller läkare som känner dig väl.

Frågor

Har du frågor om högkostnadsskyddet kan du vända dig till din hälsocentral eller till något av sjukhusens patientkontor.