Hem

Etiopien 2012

01 februari 2012 14:17

Per Ahlström – Etiopien 2012

Sedan 1999 har några lärare i Gävle bedrivit ett internationaliseringsprojekt i Etiopien.   2010 fick jag möjligheten att följa med på deras resa . Mitt syfte var att på plats lära mig mer om de sjukdomar som är vanliga i Afrika för att bättre kunna förstå och hjälpa våra patienter som flyttat hit från länder som Etiopien, Eritrea, Somalia etc.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Barnadödligheten är störst i världen. 8 % av barnen dör före sju års ålder. 47 % av barnen är undernärda.    33 % av kvinnorna är läskunniga och 45 % av männen. Medellivslängden är 47,5 år.

 

Vid våra resor har vi bl.a. besökt Blichta skola, en skola för Addis Abebas allra fattigaste barn. Många barn är föräldralösa gatubarn. Jag besökte Black Lion, sjukhuset som är öppet för de allra fattigaste. Fistulasjukhuset – ett sjukhus för unga kvinnor med förlossningsskador.  En hel dag deltog jag i Svenska klinikens arbete. Jag besökte också en hälsocentral som arbetade enbart med HIV/AIDS patienter.   Besöket hos Moder Theresas barnhem för hiv-smittade barn, hennes sjukhus för patienter med svåra sjukdomar, barn med medfödda, grava handikapp osv. var, liksom besöket på Black Lion, omtumlande och svåra att hantera.

Högstadieelever i Gävle har inför varje besök i Etiopien, sytt barnkläder som vi lämnat på Moder Theresas barnhem för hiv- smittade barn. De yngre barnen på skolorna har trätt halsband, gjort nyckelringar och vänskapsband samt skrivit brev till barnen på Blichta skola. En klass har gjort en film om Solängsskolan och några klasser har varit faddrar till

Hjälpbehoven är enorma!några av barnen på Blichta skola. Pengar som samlats in från elever har också räckt till ett nytt kökstak hos ett familjekooperativ och till mjöl, hyror, kläder och varma filtar till två fattiga fadderfamiljer. En annan familj kunde få hjälp med en septitank. Ekonomiskt stöd har också gått till en förskola för barn med ensamstående mödrar, samt still ytterligare en skola i Addis ytterområde, Ambo school. 

För insamlade pengar har vi också köpt soppbiljetter som vi delat ut till tiggare på gatan, vilket gett dem möjlighet till några mål mat.

Respektera varje människas värdighet 

Fistulasjukhusets motto är att respektera varje människas värdighet, oavsett hennes tillstånd.

Vi lämnade också pengar till Fistulasjukhuset som räcker till operation och habilitering till två unga, svårt förlossningsskadade, kvinnor.

Kvinnornas underordnade ställning, deras alltför tidiga äktenskap och graviditeter och i någon mån den förekommande urgamla seden att omskära och sy ihop kvinnornas könsorgan, ger bakgrunden till förlossningsskadorna. Den konstanta undernäringen gör deras kroppar mindre utvecklade och försvagade.

Nu planerar vi för ytterligare en resa till Etiopien under slutet av vecka 8. Syftet är att åter besöka Blichta skola, Moder Theresas barnhem och våra fadderfamiljer. Vi kommer också att besöka Ambo school, ett gatubarnsprojekt samt Fistulasjukhuset – ett sjukhus för unga kvinnor med förlossningsskador.  

 

Jag kommer också denna gång få möjligheter att delta i sjukvårdande projekt.

Min och lärarna i Gävles önskan är nu att ännu en gång vädja om lite stöd och hjälp till våra vänner i Etiopien.

Vill man, kan man sätta in ett bidrag på vårt Etiopienkonto:

Handelsbanken clear. 6401 nr 506083268

Varje liten krona är till stor nytta och kommer fram direkt till den som behöver den. Vi har en liten burk att stoppa en slant i vid receptionen.

Vi återkommer med rapport från resan!

Ameseginalehu/Tack

Per Ahlström